Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på denne hjemmeside er kun til generelle informationsformål. Oplysningerne leveres af Tour Costa del Sol og mens vi bestræber os på at holde oplysningerne opdaterede og korrekte, giver vi ingen erklæringer eller garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, om fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden, egnetheden eller tilgængeligheden med respekt til hjemmesiden eller information, produkter, tjenester eller relateret grafik indeholdt på hjemmesiden til ethvert formål. Enhver tillid til sådanne oplysninger er derfor udelukkende på egen risiko.

Under ingen omstændigheder vil vi være ansvarlige for tab eller skade, herunder uden begrænsning, indirekte eller følgeskader eller skader, eller noget tab eller skade som helst, der opstår som følge af tab af data eller fortjeneste, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af denne hjemmeside .

Via denne hjemmeside er du i stand til at linke til andre hjemmesider, som ikke er under Tour Costa del Sols kontrol. Vi har ingen kontrol over arten, indholdet og tilgængeligheden af disse websteder. Medtagelsen af nogen links indebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller støtter de synspunkter, der er udtrykt i dem.

Der gøres alt for at holde hjemmesiden oppe og køre problemfrit. Tour Costa del Sol påtager sig dog intet ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, at hjemmesiden er midlertidigt utilgængelig på grund af tekniske problemer uden for vores kontrol.